Psychoterapia

Psychoterapia młodzieży i dorosłych

Terapia indywidualna jest to szczególny rodzaj rozmowy nastawiony na poszukiwanie przyczyn przeżywanych problemów. Prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym, w którym dużo uwagi poświęca się emocjom, procesom nieświadomym kształtującym sposób funkcjonowania danej osoby oraz relacji łączącej ją z terapeutą. Celem jest trwała zmiana w strukturze osobowości pacjenta, która umożliwi mu korzystanie z nowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami, a tym samym da szansę na czerpanie większej satysfakcji i radości z życia. Jest to terapia długoterminowa, trwająca od kilku miesięcy do kilku lat.

Psychoterapia rozpoczyna się trzema spotkaniami konsultacyjno-diagnostycznymi . Decyzja o rozpoczęciu terapii podejmowana jest wspólnie przez pacjenta i terapeutę na trzecim spotkaniu. Przebieg psychoterapii jest kwestią indywidualną, co wynika z faktu, że te same objawy zarówno u różnych pacjentów, jak i u tego samego pacjenta w różnych momentach życia, mogą mieć różne przyczyny.

Psychoterapia psychodynamiczna przybiera na ogół formę indywidualnych spotkań (sesji) opartych na jasnych regułach (tzw. settingu) obejmujących m.in. stałą częstotliwość i długość spotkań oraz gwarancję dyskrecji.

Standardowa ilość to jedna sesja terapeutyczna tygodniowo, choć w niektórych przypadkach bardziej korzystne są spotkania 2-3 razy w tygodniu. Szczegółowe zasady są ustalane w ramach kontraktu między konkretnym pacjentem a terapeutą.