Pomoc psychologiczna Wrocław

Pomoc psychologiczna

Aby móc zaoferować najbardziej odpowiednią formę pomocy zazwyczaj proponuję trzy spotkania konsultacyjne. Czasami wystarcza jedno spotkanie aby rozwiązać problem. Jeśli potrzebna jest dalsza praca wspólnie ustalimy dalszy plan działania lub rozpoczęcie terapii indywidualnej.

Konsultacja/poradnictwo psychologiczne

Wstępna rozmowa ma charakter diagnostyczny, pomaga jasno sformułować i lepiej zrozumieć trudności i problemy osoby zgłaszającej się. Dzięki konsultacjom z psychologiem możliwe staje się spojrzenie na swoją sytuację z innej perspektywy i znalezienie jej pozytywnych aspektów. Spotkania takie opierają się o przyjęte w psychologii standardy, pozwalające bezpiecznie przejść przez kolejne etapy radzenia sobie z sytuacją trudną. Możliwe staje się zdiagnozowanie trudności, określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu, znalezienie rozwiązań i nabranie siły do wprowadzania zmian w życie.

Jednorazowa konsultacja psychologiczna drogą mailową

Taka forma pierwszego kontaktu daje szansę na poproszenie o pomoc, gdy jest to wyjątkowo trudne i otwiera drogę do dalszego kontaktu na spotkaniach w gabinecie.”

Intymność

W swojej pracy przestrzegam zasad kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, który zobowiązuje mnie również do zachowania tajemnicy zawodowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u doświadczonych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.