Warsztaty

Oferta warsztatów skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, chcących rozwijać swoje umiejętności w określonym zakresie. Zajęcia prowadzone są w grupach składających się z 8 do 12 osób a ich długość zależna jest od tematyki i potrzeb konkretnej grupy. Dotychczas prowadziłam zajęcia dotyczące np. doskonalenia umiejętności interpersonalnych (m.in. komunikacja, asertywność, udzielanie informacji zwrotnych), radzenia sobie ze stresem czy kreatywności. Są to tylko niektóre spośród zrealizowanych przeze mnie warsztatów. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania zajęć odpowiadających zapotrzebowaniom zainteresowanych osób. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, proszę o kontakt.